A fost martin într-adevăr datând din pam. Eclipsă de Soare

În , ideea de bază a fost extinsă la un scop galactic în filmul japonez Ginga Shippu Sasuraiger, în care un grup de aventurieri călătoresc prin galaxie într-o navă similară unui tren care se poate metamorfoza într-un robot gigantic. Este luna siderală. Totuși din punct de vedere etimologic , eclipsa unui corp ceresc este într-adevăr dispariția sa temporară pentru un observator terestru: înainte de secolul al XX-lea , nu era posibil să se facă observații din afara Pământului.

Vurpăr Planul general al săpăturilor la cetatea feudală.

a fost martin într-adevăr datând din pam

Profilul de SE al S. Si¬ biu a fost efectuat în perioada 5 —10 iulie. Vizibilă la suprafaţă, putând fi observat cursul întreg al valului de pământ, cetatea a fost amintită în foarte multe repertorii ale Tran¬ silvaniei.

a fost martin într-adevăr datând din pam

Ea se află la vreo 10 km nord de comuna Vurpăr, pe una din cele mai înalte culmi ale întinsei păduri Braniş, care traver¬ sează din defileul Hârtibaciului până în defileul Târnavei Mari. Această pădure întinsă a fost folosită de mai multe comune, d3-a lungul evu¬ lui mediu fiind cunoscute o serie de tranzacţii între ele pentru trecerea unei părţi de pădure din posesia unei comunităţi la alta.

a fost martin într-adevăr datând din pam

Astfel, comuna Vurpăr scaunul Sibiuluiaşezată în vale, a încheiat o tranzacţie cu greavul din Călvasăr pentru obţinerea unui promon¬ toriu din pădurea Braniş, care putea să fie lesne întărit. Comuna Vurpăr a fost prezentă la tranzacţie prin Andreas, fiul lui Hermann1.

Explicații[ modificare modificare sursă ] Distanța dintre Soare și Pământ este de de ori mai mare decât aceea dintre Lună și Pământ.

Documentul, de mult cunoscut şi comentat2, datează prin urmare destul de exact perioada în care s-a ridicat fortificaţia în cauză, anume în 1 jurul anului Fortificaţia a fost cercetată în total prin 7 secţiuni 11,5 xl m; 38X1 m; 13x1 m; 12 xl m ; 15 xl m ; 15,50 x lm ; 13 x 1 m amplasate astfel încât să fie cunoscute toate punctele ei mai importante, cât şi tehnica ei de amenajare.

Prin săpăturile efectuate, s-a putut constata că spre exterior cetatea avea un şanţ săpat în formă ovală lângă cornişa dealului, pământul rezultat fiind depus pe valul interior, mai întâi pământ de culoare maronie-eenuşie, peste care valul a fost înălţat şi cu pământ viu, de culoare galbenă.

Adâncimea şahţului şi înăl¬ ţimea valului de apărare diferă din loc în loc, în funcţie a fost martin într-adevăr datând din pam accesibilitatea în interiorul for¬ tificaţiei.

Din acest motiv şi săpăturile efectuate au variat ca adâncime, fiind cuprinse între 0,50 şi 2,40 m, până la pământul viu. După măsurătorile efectuate la suprafaţă, K. Horedt indică o lungime totală de m, iar lăţime între 25 şi 55m, având un plan pirifoim. Numai câteva dintre ele, atipice, par a proveni din evul mediu.

În timp ce se îmbarcă pe vaporul din Egipt sunt urmăriți de un detectiv al Scotland Yarduluipe nume Fix, trimis de la Londra în căutarea unui hoț care a spart Banca Angliei. Salvarea Aoudei Deoarece că Phileas Fogg se aseamănă cu spărgătorul căutat de Fix, pentru care el nu are mandat de arestare, Fix se îmbarcă la bordul vaporului de Bombay, în urmărirea lui. În cursul călătoriei, Fix se împrietenește cu Passepartout, fără să-și dezvăluie identitatea. Pe timpul voiajului, Fogg îi promite inginerului vasului o mare recompensă dacă ajunge la Bombay mai devreme.

Această stare de lucruri confirmă că această cetate de refugiu nu a fost folosită decât foarte puţin sau chiar deloc. Aceasta nu înseamnă că fortificaţia de la Vurpăr nu a putut să fie folo¬ sită eventual în cursul luptelor pentru tronul Ungariei, începute dupăca urmare a stin¬ gerii dinastiei arpadiene.

a fost martin într-adevăr datând din pam

Spada aflată în colec¬ ţiile muzeului Brukenthal din Sibiu nr.