Tara încrucișată

I'll get Shep to cross-check the statements from the guests. Să specificați o listă de valori fixe de utilizat ca titluri de coloană.

tara încrucișată

În cercetare, prioritățile pe termen scurt anunțate în Programul de Guvernare sunt majorarea bugetului, reintroducerea experților internaționali în evaluarea proiectelor finanțate pe bază de competiție, începerea unei evaluări a institutelor naționale de cercetare și dezvoltare. Programul de guvernare nu menționează și măsuri referitoare la institutele construite din fonduri europene.

tara încrucișată

Organizarea concursului de directori pentru anul și limitarea practicii de delegare în interesul învățământului. Promovarea măsurilor care sprijină digitalizarea sistemului de educaţie şi focalizarea pe utilizarea tehnologiilor IT pentru procesul de predare-învățare și pentru managementul educațional.

tara încrucișată

Prioritățile pe termen scurt ale PNL în învățământul universitar: Inițierea unui proiect de lege pentru scoaterea veniturilor tara încrucișată ale universităților din calculul deficitului public național, permițând universităților realizarea de investiții necesare pentru menținerea competitivității.

Asigurarea condițiilor pentru desfășurarea de alegeri corecte și imparțiale la nivelul conducerii universităților; Crearea de mecanisme funcţionale, prin armonizarea eforturilor instituționale deja existente și a bunelor practici la nivel național, pentru monitorizarea parcursului profesional al absolvenților; Recredibilizarea studiilor doctorale și dezvoltarea activităților de cercetare prin implicarea specialiștilor din țară și din străinătate pentru eliminarea culturii plagiatului şi creşterea calităţii, conform standardelor internaţionale.

Demararea imediată a evaluării școlilor doctorale, pe baza metodologiei agreate cu ARACIS și Consiliul Speed ​​dating peabody ma al Rectorilor; Sprijinirea universităților pentru tara încrucișată dezvolta strategiile de internaționalizare, prin adoptarea unui cadru strategic la nivel național în acest domeniu, care să includă măsuri de tara încrucișată a acelor instituții care vor fi parte a aplicațiilor selectate în cadrul apelului pentru Universități Europene sau care au performanțe deosebite la nivel internațional.

tara încrucișată