Dating lampă de ulei

În timpul verificării farului, tensiunea la bornele lămpii trebuie să fie reglată pentru a obține fluxul luminos de referință, astfel cum se indică în fiș a de date corespunzătoare din Regulamentul nr. Durante la comprobación del faro, la tensión en los bornes de la lámpara de incandescencia se regulará de manera que se obtengan los flujos luminosos de referencia indicados en la ficha técnica correspondiente del Reglamento no Echivalența se verifică prin utilizarea evidențelor comerciale pentru a controla cantitatea de uleiuri utilizate la amestec ș i, în scopul verificării calității în cauză, prin compararea caracteristicilor tehnice ale eș antioanelor prelevate din uleiul necomunitar la momentul plasării sub regim cu caracteristicile tehnice ale eș antioanelor de ulei comunitar utilizat prelevate la momentul în care produsul compensator în cauză a fost transformat conform caracteristicilor tehnice ale eș antioanelor prelevate la momentul exportului propriu-zis al produsului compensator, la punctul de ieș ire. În timpul verificării farului, tensiunea la bornele lămpii trebuie să fie reglată pentru a obține fluxul luminos de referință, astfel cum se indică în fiș a de date corespunzătoare din Regulamentul nr. Echivalența se verifică prin utilizarea evidențelor comerciale pentru a controla cantitatea de uleiuri utilizate la amestec ș i, în scopul verificării calității în cauză, prin compararea caracteristicilor tehnice ale eș antioanelor prelevate din uleiul necomunitar la momentul plasării sub regim cu caracteristicile tehnice ale eș antioanelor de ulei comunitar utilizat prelevate la momentul în care produsul compensator în cauză a fost transformat conform caracteristicilor tehnice ale eș antioanelor prelevate la momentul exportului propriu-zis al produsului compensator, la punctul de ieș ire.

Echivalența se verifică prin utilizarea evidențelor comerciale dating lampă de ulei a controla cantitatea de uleiuri utilizate la amestec ș i, în scopul verificării calității în cauză, prin compararea caracteristicilor tehnice ale eș antioanelor prelevate din uleiul necomunitar la momentul plasării sub regim cu caracteristicile tehnice ale eș antioanelor de ulei comunitar utilizat prelevate la momentul în care produsul compensator în cauză a fost transformat conform caracteristicilor tehnice ale eș antioanelor prelevate la momentul exportului propriu-zis al produsului compensator, la punctul de ieș ire.

dating lampă de ulei cote de întâlnire a unei întâlniri online

El control de la equivalencia se realiza verificando los documentos contables para las cantidades de aceite utilizado en las mezclas y, respecto a la calidad de que se trate, comparando las características técnicas de las muestras de aceite no comunitario tomadas en el momento de inclusión en el régimen con las características técnicas de las muestras de aceite comunitario utilizado, tomadas en el momento de la elaboración del producto compensador de que se trate con las características técnicas de las muestras tomadas en el momento de la exportación efectiva de los productos compensadores en el punto de salida.

În timpul verificării farului, tensiunea la bornele lămpii trebuie să fie reglată pentru a obține fluxul luminos de referință, astfel cum se indică în fiș a de date corespunzătoare dating limbo sensul Regulamentul nr.

dating lampă de ulei datând băiat și fată

Durante la comprobación del faro, la tensión en los bornes de la lámpara de incandescencia se regulará de manera que se obtengan los flujos luminosos de referencia indicados en la ficha técnica correspondiente del Reglamento no